Onze diensten

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en regresmogelijkheden per 1-1-2015

De Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning, regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Zij krijgen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een rolstoel. Gemeenten voeren de Wmo uit. Zij bepalen zelf op welke manier ze dat doen.

Om hoeveel geld gaat het?

In 2015 zal het voor alle gemeenten bij elkaar om ongeveer € 8 miljard gaan. Gemeenten krijgen vanaf 2015 meer taken op het gebied van Wmo en krijgen hiervoor dus een fors budget (bron: Verdeling Macrobudget Wmo 2015). Gemiddeld geeft een gemeente € 11 miljoen per jaar uit aan Wmo voorzieningen. In een grotere gemeente, zoals Amsterdam of Rotterdam, gaat het om bedragen van jaarlijks meer dan € 200 miljoen.

Wat verandert er?

In 2015 wordt de nieuwe Wmo ingevoerd, dit houdt in dat gemeenten verantwoordelijk worden voor een belangrijk deel van de ondersteuning aan mensen zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Tegelijkertijd wordt met de nieuwe WMO vanaf 1-1-2015 een regresrecht geïntroduceerd voor gemeenten. Dit regresrecht is er nu niet.

Dit betekent dat gemeenten kosten die zij maken op grond van de Wmo kunnen verhalen op een aansprakelijke derde. Denk bijvoorbeeld aan een verkeersongeval waarbij iemand letsel heeft opgelopen of bij letsel door een medische fout. De kosten die de gemeente zelf maakt voor de uitvoering (eigen ambtenaren e.d.) kunnen niet worden verhaald. Het gaat dus om de kosten die het slachtoffer zelf ook had kunnen verhalen, indien het vangnet van de Wmo er niet zou zijn geweest.

Hoeveel geld kan er verhaald worden?

Bij ernstig letsel gaat het al snel om meer dan € 5.000 per aanvrager voor bijvoorbeeld de kosten voor huishoudelijke hulp en aanpassingen in huis. Indien het gaat om blijvend letsel zijn dat ook nog eens kosten die jaarlijks terug komen.

Indien er in 5% van de Wmo aanvragen sprake is van een aansprakelijke derde, gaat het bij een gemiddelde gemeente al snel om meer dan € 500.000 dat jaarlijks kan worden verhaald.

Wat kost het regres?

De aansprakelijke partij dient in principe ook de regreskosten te betalen. Bij een succesvolle regresactie kost het u dus niets en zijn de netto opbrengsten geheel voor de gemeente.

Wilt u hier meer over weten?

Bel of e-mail ons en wij komen graag bij u langs om de mogelijkheden met u te bespreken.

Contact

Neem voor informatie of een vrijblijvende afspraak contact op met:

   Neem voor informatie of een vrijblijvende afspraak contact op met:
> Johannes Marinus: 06 - 53 35 71 20, jmarinus@clare.nl
> Pauline Verhoeff-Geerdes: 06 - 51 49 85 85
, pverhoeff@clare.nl